Powroty do gniazda

Święci idą przez Podlasie
1. Pojedziemy na odpust
2. Odpust w Prostyni
3. W stulecie śmierci Ludwika Górskiego
4. Przed kościołem w Ceranowie
5. Kaplica
6. Ligawki
7. Z Rytel do Wólki idą Herody
8. Kiedy cesarzem został Dioklecjan
9. Gdy Roch święty był młodzieńcem
10. Święty Nepomucyn
11. Na północ za Treblinką…
12. W Wólce Rytelskiej, gdzie droga goni…
13. Błękitna nasza Madonno!
14. Pieśń do Matki Bożej Kodeńskiej

W prawdzie i legendzie
15. Noc świętojańska
16. Wierzba
17. Twoja róża
18. O świtaniu w wiosce Noski…
19. Tłoka
20. Chleb
21. W Kosowie Lackim przed wielu laty…
22. Czas się odwrócił
23. Zaczarowane kowadło
24. Jechał raz Szwedów oddział konny
25. Jest w Sokołowie krzyż przy Lipowej
26. To było przeszło sześćset lat temu

Zaduma nad kołowrotkiem
27. Pamiętasz…
28. Drewniane karabiny
29. Niosą panny kołowrotki
30. Koniu gniady, mój Chironie!
31. Wchodzę co dzień w powietrze…
32. Jutro nigdy nie umrze
33. Woda, to płynny minerał
34. Czym my jesteśmy tutaj?
35. Z niewoli babilońskiej…
36. Mojej ojczyźnie…
37. Modlitwa
38. Treblinka
39. Kocham…
40. Epilog

Franciszek Kobryńczuk