Ptaki (znajdź nazwy 22 ptaków)

To moja dacza, plan polowania,
ruczaj, kask, masło – wikt dla sikorek,
proso, kół mocny i suka niania –
przygotowałem to wszystko w porę.

Nie jestem młokos. Będę miał dyżur.
Awaria zawsze zdarzyć się może.
Tur, kawka, saper, koza w pobliżu,
nawet knur orze łyse podłoże.

Połysk a barwa – dwie spójne cechy.
Łez krople szkapy, same warkocze
wierzby, co cała będzie jak strzechy
trudu dekorem, zdobiąc pobocze.

Kosz, paka i puch aczkolwiek,
no bo ciekawe to wszystko obok.
Już na remizę spadło listowie.
Wigilia. Wiele leków bierz z sobą.

Franciszek Kobryńczuk

Przejdź do strony z opisem zadania