dziewczynka

Mili goście,

wiem, że wiele osób zechce wykorzystać materiały znajdujące się na tej stronie w celach edukacyjnych. To właśnie w celach edukacyjnych powstała ta strona. Uprzejmie proszę, aby wykorzystując materiały zawsze oznaczać ich autorów.  Dotyczy to zarówno wierszy, jak i elementów graficznych. Szanujmy autorów i ich dzieła, szanujmy prawo, nie popełniajmy plagiatów!

Czym jest plagiat? To zamierzone i świadome przypisanie sobie autorstwa cudzego utworu, to przywłaszczenie  utworu stworzonego przez osobę trzecią.  Należy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą o prawie autorskim, kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu, podlega  karze. Przytoczona ustawa dopuszcza jednak cytowanie polegające na przytaczaniu urywków rozpowszechnionego już utworu lub drobnego utworu w całości. Cytat zawsze musi być podpisany, powinien zawierać zarówno dane autora jak i tytuł dzieła z którego cytat został zaczerpnięty. Obecnie, w myśl przepisów ustawy, czyn zabroniony w postaci plagiatu nie ulega przedawnieniu.