uśmiechnięty chłopiec

W poniższych czterech wierszach ukryte są 82 nazwy zwierząt – 21 ssaków, 22 ptaków, 20 ryb i 19 płazów razem z gadami. Jak je szukać? Przykładem niech będzie wyraz „słońce”, w którym kryje się „słoń” albo dwa wyrazy „manko, walc”, które mieszczą słowo „kowal”. Za znalezienie jednego zwierzęcia jest jeden punkt. Maksymalnie można uzyskać 82 punkty. 41 +1 = 42 to minimalna ich liczba, by zaliczyć ten test. Życzymy wesołej zabawy i wysokich ocen.
Uwaga! Przeciwnie niż forma wierszy, która jest klasyczna, ich treść prawie wszędzie jest banalna, nic nie znacząca.

Polowanie nie na niby

 1. Ssaki (21)
 2. Ptaki (22)
 3. Ryby (20)
 4. Płazy i gady (19)

Zwierzęta i rośliny w zagadkach

 1. cz. 1 – 10
 2. cz. 11 – 20
 3. cz. 21 – 30
 4. cz. 31 – 40
 5. cz. 41 – 50
 6. cz. 51 – 60
 7. cz. 61 – 70
 8. cz. 71 – 80
 9. cz. 81 – 90
 10. cz. 91 – 100