Rysunek

O, trudna to sztuka
żubra narysować!
Męczysz się i męczysz
i wychodzi krowa.

Ale przecież z krowy
można zrobić żubra.
Trzeba ją w brunatną,
gęstą skórę ubrać.

Przedtem trzeba krowie
garb przyprawić krzywy,
brodę dorysować –
i jest żubr jak żywy.

Franciszek Kobryńczuk