Płazy i gady (znajdź 19 nazw płazów i gadów)

Motyla pogrzeb. I uszka spore
ma drop. Uchatka leci za morze.
Kotka ma stróża, baran – pokorę.
Pali się watra. Szkapa na dworze.

Obce są sobie: soja, szczur, kawa.
Rano znów koza. Skronie chyboczą.
Krok o dylemat oprze się sprawa.
Ma liga tor swój. Biegi rozpocząć!

Jest sala „Mandryl”. Już Aga wialnię
kręci. Stop, manko! Brat kradł u Janka.
Tak, był skaj! Manto sędzia mu walnie.
Zawalidroga! Stop, jeż! Mijanka!

Dzisiaj śnieg pada lecz cicho wszędzie
Lakierki Janka Aga ma. Czystą
i zdrową żyzną nich zawsze będzie
nasza Przyroda – Ziemia Ojczysta!

Franciszek Kobryńczuk

Przejdź do strony z opisem zadania