Ssaki (znajdź nazwy 21 ssaków)

Ku nam się zbliża nieznany młodzik.
To sowy dramat, że ktoś je żaby.
Spójrz, sad Anielki melisę rodzi.
Maryśki całość sadu ktoś nabył.

Chwilkę, co koza ją ceni wielce,
wie wiór każdy, gdzie konkret leży.
Las. Ar na szlaku, gdzie leżą Kielce,
tam, gdzie próżnuje leń wśród młodzieży.

On daje notes, by stróż u bramy
spisywał gości. Spójrz, jaki oset!
Nie, to perz bujny – król Ikar znany!

To tabor. Suka za nim jak echo.
Mikron to miara. Myszyniec – miasto.
Niech żyją ssaki! Są nam pociechą.
Zebra – najlepsze jest nasze ciasto!

Franciszek Kobryńczuk

Przejdź do strony z opisem zadania